Hanuman Chalisa In Hindi

Devotional Lyrics Hanuman Chalisa In Hindi श्री हनुमते नमः श्री गुरु चरन सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारि । बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि ।। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन-कुमार । बल बुद्धि बिद्या देहु मोहिं, हरहु कलेश बिकार ।। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर । जय कपीस तिहुं लोक उजागर ।। … Read more

Read more